Etusivu Hallinto Luottamustoimielimet

Luottamustoimielimet

Kuntayhtymän luottamustoimielimet:

Yhtymävaltuusto

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Kukin jäsenkunta valitsee omat edustajansa yhtymävaltuustoon.

Jäsenkunnat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo

Yhtymävaltuuston kokoukset Yhtymävaltuusto kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan sekä yhtymähallituksen.

Yhtymävaltuuston jäsenet ja yhteystiedot

Yhtymähallitus

Kuntayhtymää johtaa yhtymähallitus, joka vastaa kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Yhtymähallituksen alaisuudessa toimivat johtokunta, yhteistyöryhmä ja kuntayhtymän johtava rehtori.

Yhtymähallituksen tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän hallintotehtävistä sen mukaan kun on säädetty kuntalaissa ja erityislaeissa tai määrätty perussopimuksessa taikka kuntayhtymän muussa säännössä.

Yhtymähallituksen tehtävistä löytyy lisätietoja kuntayhtymän hallintosäännöstä.

Yhtymähallituksen jäsenet ja yhteystiedot

Tarkastuslautakunta

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan. Tarkastuslautakunta valvoo ja seuraa kuntayhtymän taloutta ja hallintoa. Lautakunta valvoo myös kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja yhteystiedot

 

Hallinto

Tulevat kokoukset:

Yhtymävaltuusto

-

Yhtymähallitus
14.9.2017 klo 17.00, Pomo-talo Porvoo


Tarkastuslautakunta
 

-

 
Esityslistat ja pöytäkirjat

Askola
Lapinjärvi
Loviisa
Myrskylä
Orimattila
Pornainen
Porvoo
Pukkila
Sipoo