Etusivu Hallinto Luottamustoimielimet

Luottamustoimielimet

Kuntayhtymän luottamustoimielimet:

Yhtymähallitus

Jäsenkunnat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymähallitus, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi. Yhtymähallitukseen kuuluu 7 jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee omat edustajansa yhtymähallitukseen perussopimuksen edellyttämällä tavalla.

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kun siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa ja kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa yhtymää sekä tekee sen puolesta sopimukset.

Yhtymähallituksen alaisuudessa toimivat johtokunta, yhteistyöryhmä ja kuntayhtymän johtava rehtori.

Yhtymähallituksen tehtävistä löytyy lisätietoja kuntayhtymän hallintosäännöstä.

Yhtymähallituksen jäsenet

Tarkastuslautakunta

Jäsenkunnat päättävät tarkastuslautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinnasta. Tarkastuslautakunta valvoo ja seuraa kuntayhtymän taloutta ja hallintoa. Lautakunta valvoo myös kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Tarkastuslautakunnan jäsenet 

_________

Sidonnaisuudet 

Hallinto

Tulevat kokoukset:

Yhtymähallitus

Kutsutaan koolle tarvittaessa.

--
Tarkastuslautakunta
 

-

 
Esityslistat ja pöytäkirjat

Askola
Lapinjärvi
Loviisa
Myrskylä
Orimattila
Pornainen
Porvoo
Pukkila
Sipoo