Etusivu Talous

Talous

Taloussuunnittelu

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyy vuosittain 15.11. mennessä seuraavan taloussuunnittelukauden talousarvion ja -suunnitelman. Kuntayhtymän taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarvio.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvioon sisältyy käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

 

Tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Kuntayhtymän yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän tulee lisäksi sisällyttää tilinpäätökseensä liikelaitos Edupolin erillistilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Askola
Lapinjärvi
Loviisa
Myrskylä
Orimattila
Pornainen
Porvoo
Pukkila
Sipoo