Etusivu Talous

Talous

 

Taloussuunnittelu

Kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta esitykset kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. Kuntayhtymän olennaisista muutoksista ja hankkeista pyydetään erikseen jäsenkuntien lausunnot.

Yhtymähallitus hyväksyy seuraavan taloussuunnittelukauden talousarvion ja -suunnitelman. Tätä ennen jäsenkunnille toimitetaan alustava talousarvio ja -suunnitelma lausuntoja varten. Lausunnot pyydetään 10.10. mennessä. Kuntayhtymän taloussuunnitelma on kolmevuotinen. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarvio.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvioon sisältyy käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

 

Tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Kuntayhtymän yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Alustavat tilinpäätöstiedot toimitetaan jäsenkunnille helmikuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän tulee lisäksi sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Askola
Lapinjärvi
Loviisa
Myrskylä
Orimattila
Pornainen
Porvoo
Pukkila
Sipoo